Vendsyssel Triatlon kan kontaktes på email: vendsysseltriatlon@gmail.com
 
Eller du kan finde os på Facebook: https://www.facebook.com/VendsysselTriatlon/