Danmarks hyggeligste Tri klub!

Klubben er et træningsfællesskab som har en målsætning om at der skal være plads til alle og det skal være hyggeligt. Bare du har en cykel og et par løbesko kan du være med.

Triatlon er en multisport, men der er plads til alle uanset niveau og uanset om målet er en fuld Ironman eller vores lokale mini TRI stævner, som Palmestrandens eller Sæby Mini TRI.

Klubben har besluttet af fastholde et lavt kontingentniveau, som nok er Danmarks billigste, og medlemskabet giver ligeledes en licens til at deltage i stævner der organiseres under Dansk Tri forbund.

Tredje halvleg ?

Som Danmarks hyggeligste tri klub skal der selvfølgelig også være plads til hygge. Der arrangeres løbende sociale arrangementer og klubaftner med tri specifikke temaer og foredrag. Fx vedligehold og justering af cykel, Homtrainer og opsætning af virtuel træning som er i stor vækst. 

Klubben medlemmer er ligeledes gode til at bakke op og heppe på hinanden ved stævner ol.

Klubben er tilsluttet Dansk Triatlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Medlem af:
Dansk Idræts Forbund – DIF
Dansk Triatlon Forbund – DTRIF
Dansk Gymnastik- og Idrætsforening – DGI